น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล บี 20 ? (EP1)

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล บี 20 ? (EP1)

 

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลประเภทใหม่ ที่ในช่วงนี้ เราเริ่มจะได้ยินชื่อนี้บ่อยขึ้น นั้นก็คือ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล บี 20 ? ที่ในปัจจุบันกำลังเป็นกระแสขึ้นมา ไม่ว่าจะในเรื่องของคำถามที่ผู้ใช้งานรถเครื่องยนต์ดีเซลหลาย ๆ ท่าน เกิดคำถามและข้อสงสัยกันขึ้นมาว่า รถของเขานั้น สามารถที่จะใช้เชื้อเพลิงดีเซลประเภทใหม่นี้ ได้หรือไม่ ?

โดยในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 ทางด้านของกรมธุรกิจพลังงานก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตรถ และมีการจัดทำเป็นเอกสารออกมา เพื่อระบุว่า มีรถรุ่นใดบ้าง ที่สามารถใช้งานเชื้อเพลิงดีเซลประเภทใหม่นี้ได้ ซึ่งผู้เขียนเอง ก็เชื่อว่า หลาย ๆ ท่าน ก็คงจะมีคำถามแบบนี้อยู่เช่นกัน กับเชื้อเพลิงทางเลือกประเภทใหม่ (ไบโอดีเซลบี 20)ซึ่งในขณะนี้ สถานีบริการและจัดจำหน่ายน้ำมันประเภทนี้ ก็มีด้วยกันอยู่ 2 ยี่ห้อหลัก ๆ คือ บางจาก และ ปตท. ซึ่งก็มีการออกมาการันตีในเรื่องส่วนต่างของราคาว่า น้ำมันเชื้อเพลิง (ไบโอดีเซลบี 20) นี้ มีราคาถูกกว่าตัวน้ำมันเชื้อเพลงดีเซลแบบธรรมดาถึงลิตรละ 5 บาท แต่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันว่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลประเภทใหม่นี้ จะสามารถใช้กับรถของเราได้หรือไม่ได้ ด้วยเหตุผลเพราะอะไร เราไปดูรุ่นรถที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการจัดทำเอกสารเพื่อเป็นการระบุว่า น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลประเภทใหม่นี้ (ไบโอดีเซลบี 20) รถรุ่นใดบ้าง ที่สามารถที่จะรองรับและใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทนี้ได้บ้าง โดยแรกเริ่ม กรมธุรกิจพลังงานก็ได้มีการรวบรวมข้อมูล และจัดทำเป็นเอกสาร การแนะนำน้ำมันเชื้อเพลิง (ไบโอดีเซลบี 20) กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และพึ่งจะมีการออกเอกสารการแนะนำน้ำมันเชื้อเพลิง (ไบโอดีเซลบี 20) กับรถยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งได้ โดยมีการแนะนำกับรถด้วยกันอยู่  2 ยี่ห้อหลัก ๆ คือ ISUZU และ TOYOTAแต่ว่าจะมีรถรุ่นไหนบ้าง ที่สามารถใช้เชื้อเพลิง (ไบโอดีเซลบี 20)ประเภทนี้ได้ ลองไปตรวจสอบรุ่นของรถกับข้อมูลด้านล่างเลยครับ

 

ประกาศ ณ วันที่ 18เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางหมายเลข ๒ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐ ได้

แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ามันดีเซล

(ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

ยี่ห้อ รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่าย

น้ามันเชื้อเพลิง

ปี ค.ศ. ที่ผลิต /

น้าเข้า / รุ่นปี

เงื่อนไขในการรับรอง
ISUZU D-Max 4JJ1-TCX EURO4 2019 สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ได้

ภายใต้คำแนะนำและการตรวจสอบ

รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อจำเป็น

โดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ

ISUZU D-Max RZ4E-TC EURO4 2019
ISUZU D-Max 4JJ1-TCX EURO4 2018
ISUZU D-Max RZ4E-TC EURO4 2018
ISUZU D-Max 4JJ1-TCX EURO4 2017
ISUZU D-Max RZ4E-TC EURO4 2017
ISUZU D-Max 4JJ1-TCX EURO4 2016
ISUZU D-Max RZ4E-TC EURO4 2016
ISUZU D-Max 4JJ1-TCX EURO4 2015
ISUZU D-Max 4JJ1-TCX EURO4 2015
ISUZU D-Max 4JK1-TC EURO4 2015
ISUZU D-Max 4JJ1-TCX EURO4 2014
ISUZU D-Max 4JJ1-TCX EURO4 2014
ISUZU D-Max 4JK1-TC EURO4 2014
ISUZU D-Max 4JJ1-TCX EURO3 2013
ISUZU D-Max 4JK1-TCX EURO3 2013
ISUZU D-Max 4JK1-TC EURO3/EURO4 2013
ISUZU D-Max 4JJ1-TCX EURO3 2012
ISUZU D-Max 4JK1-TCX EURO3 2012
ISUZU D-Max 4JK1-TC EURO3 2012
ISUZU mu-X 4JJ1-TCX EURO4 2019
ISUZU mu-X RZ4E-TC EURO4 2019
ISUZU mu-X 4JJ1-TCX EURO4 2018
ISUZU mu-X RZ4E-TC EURO4 2018
ISUZU mu-X 4JJ1-TCX EURO4 2017
ISUZU mu-X RZ4E-TC EURO4 2017
ISUZU mu-X 4JJ1-TCX EURO4 2016
ISUZU mu-X RZ4E-TC EURO4 2016
ISUZU mu-X 4JJ1-TCX EURO4 2015
ISUZU mu-X 4JK1-TCX EURO4 2015
ISUZU mu-X 4JJ1-TCX EURO4 2014
ISUZU mu-X 4JK1-TCX EURO4 2014

 

 

ยี่ห้อ รุ่น / แบบ รหัสเครื่องยนต์ มาตรฐานมลพิษ ระบบฉีดจ่าย

น้ามันเชื้อเพลิง

ปี ค.ศ. ที่ผลิต /

น้าเข้า / รุ่นปี

เงื่อนไขในการรับรอง
TOYOTA HILUX / GUN123R-BTMLYT 1GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN126R-BTFXHT 1GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN126R-CTFMHT 1GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN136R-CTFMHT 1GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN136R-DTTHHT 1GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN126R-DTFHHT 1GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN126R-DTTHHT 1GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN112R-BTMLYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-BTFXYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN120R-BTTXHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-BTFXYT3 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN120R-BTTXHT3 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-CTFXYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN120R-CTTLHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-CTFLYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-CTFSYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-CTFMYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN135R-CTFLHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN135R-CTFSHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN135R-CTFMHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN135R-CTTSHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN135R-CTTMHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN125R-CTFSHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-DTFLYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN120R-DTTLHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-DTFSYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN135R-DTFLHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN135R-DTFSHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN135R-DTFMHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN135R-DTTSHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN135R-DTTMHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN125R-DTFSHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-BTMXYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-BTMXYT3 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-CTMXYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-CTMSYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-CTMLYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-CTMMYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-DTMLYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / GUN122R-DTMSYT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA FORTUNER / GUN156R-STTMHT 1GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA FORTUNER / GUN166R-STTMHT 1GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA FORTUNER / GUN155R-STTMHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA FORTUNER / GUN165R-STTMHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA FORTUNER / GUN165R-STTSHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA FORTUNER / GUN165R-STFSHT 2GD-FTV EURO4 2015 เป็นต้นไป
TOYOTA HILUX / KUN26R-URMSYT 1KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015

ในกรณีที่เติมน้ามันดีเซล

หมุนเร็วบี 20 อย่างสม่ำเสมอ

และใช้งานในพื้นที่อุณหภูมิ

ต่ำกว่า 16 องศาเซลเซียส

เป็นประจำ ให้ขอคำแนะนำ

เพิ่มเติมจากศูนย์บริการ

โตโยต้า

TOYOTA HILUX / KUN36R-URMSYT 1KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN16R-PRASYT 1KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN26R-PRASYT 1KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN26R-PRMSYT 1KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN36R-PRASYT 1KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN36R-PRMSYT 1KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN15R-TRMDHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN15R-URMDHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN15R-URMSHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN25R-URMSHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN35R-URASHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN35R-URMDHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN35R-URMSHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN15R-PRMDHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN15R-PRMSHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN25R-PRMSHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN35R-PRASHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN35R-PRMDHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA HILUX / KUN35R-PRMSHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA FORTUNER / KUN51R-NKASYT 1KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA FORTUNER / KUN61R-NKASYT 1KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA FORTUNER / KUN60R-NKASHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015
TOYOTA FORTUNER / KUN60R-NKMSHT 2KD-FTV EURO4 สิงหาคม 2011 – 2015

 

ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูล : กรมธุรกิจพลังงาน

รายชื่อรุ่นรถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลB20 (รถยนต์ขนาดเล็ก)

Technical Dept.

Comments are closed.